De filosofie van de tuin

In de vormgeving van de tuin is rekening gehouden met geometrische vormen die terug te vinden zijn in het gebouw. Robuuste en eenvoudige materialen zijn gebruikt, zoals dat ook in de naoorlogse periode gebruikelijk was. 
De kleuren rood, grijs, geel en blauw van de sgrafitti komen terug in de bestrating.

Er is bewust gekozen voor een zoveel mogelijk gesloten ecologisch systeem. Alle groenafval uit de tuin wordt in de compostbak verzameld om later omgezet in compost als voeding te dienen voor de tuin.

De bodem aan de voorzijde van het gebouw is zand. Dit is arme grond, een ideale bodem voor bloemenweides. Er is gekozen voor inheemse zaden. Nederland heeft steeds minder arme grond waardoor inheemse wilde bloemen in het geding komen. Sommigen van u zullen ze als “onkruid” herkennen uit hun kinderjaren. De bloemenweide is, net als de bloemen en kruiden in de bakken rondom het terras,
 een voedingsbron voor bijen, vlinders en andere insecten. De boomgaard bestaat uit ouderwetse soorten hoogstam fruitbomen.