Behandeling

De eerste behandeling begint met een intakegesprek. Dit bestaat uit verwerken van administratieve gegevens en vragen zoals: wat is uw hulpvraag?, welke klachten heeft u?, wat verwacht u van de behandelingen? Afhankelijk van hoe dit verloopt, wordt begonnen met de eerste sessie.

In het prille begin van het behandeltraject (de eerste 2 à 3 sessies) zal begonnen worden met hoe gevoel werkt, wat u zelf kunt aanspreken en hoe dat te ‘doen’. Tijdens de sessies wordt specifiek ingegaan op de vraagstelling en/of de probleemstelling waarvoor u een afspraak heeft gemaakt. Op een concrete wijze gaat u ervaren hoe u (weer) over uw (ge)voels eigenschappen kunt gaan beschikken en wat dat bij u teweegbrengt. Binnen de haptotherapie staat zelf ervaren en beleven op de voorgrond. Ook wordt u aangemoedigd ander gedrag te oefenen. Daarnaast zijn er regelmatig momenten van evaluatie. Indien wenselijk wordt er aan het einde van het traject een eindrapportage gemaakt voor u zelf en/of uw verwijzer.

De ervaring leert dat u al na de eerste sessies een verlichting van uw klachten zult ervaren. Zoals beter ontspannen, zich rustiger voelen, makkelijker in slaap komen.

HT-behandeling-onder