Algemeen Haptotherapie

In contact zijn met zijn eigen gevoel maakt een mens zelfverzekerder, veerkrachtiger en daardoor minder gespannen. Hij hoeft niet meer zo alert te zijn omdat hij kan vertrouwen op zijn intuïtie, zijn onderbuikgevoel.

De haptotherapie cq. haptonomische begeleiding maakt mensen bewust van wat gevoel met hen doet. Men kan zich openen in zijn gevoel (dit is te herkennen bij het ontmoeten van een goede vriend) dan wel sluiten in zijn gevoel (bv. bij het zien van een vervelende persoon die men het liefst negeert).

Deze verschillende vormen van reageren hebben andere uitwerkingen op iemands gemoedsrust. In het eerste voorbeeld is men rustig en blij, in het tweede mogelijk boos, onrustig of “onzichtbaar” en heeft men zelf last van zijn keus van reageren. Haptotherapie laat mensen ervaren wat er in dit soort situaties gebeurt en leert ze hoe ze anders kunnen reageren, waardoor ze er geen last meer van hebben. Men krijgt handvaten aangereikt om anders om te gaan met moeilijke situaties.

Haptotherapie gaat niet alleen over relaties met de ander, maar ook over innerlijke gevoelens. Als men die steeds maar negeert kunnen ze op een gegeven moment zo hoog opgestapeld zijn dat ze niet meer weg te stoppen zijn. Dit wordt in eerste instantie ervaren als algehele onrust. Men heeft immers geen idee wat er aan de hand is. Door deze gevoelens wel aan te gaan, te leren hoe zijn gevoel toe te laten en er steeds meer vertrouwd mee te raken kan men in overeenstemming van zijn gevoel handelen waardoor het wegstoppen van die gevoelens niet meer nodig is. Men is in staat op het moment zelf te reageren.

hapto-algemeen

Bij welke klachten

Er kunnen allerlei klachten ontstaan op het gebied van het rijke menselijk gevoelsleven:

 • ademhalingsklachten, bv. hyperventilatie.
 • spanningsklachten. Algeheel gevoel van gespannen zijn, waardoor u spier- en/of pijnklachten heeft, u moeilijk in slaap kunt komen en/of veel piekert.
 • u durft niet (meer) te vertrouwen op uw eigen gevoel. U voelt zich onzeker, u weet niet zo goed welke keuzes te maken in uw leven, u heeft moeite met overgangssituaties na een ingrijpende veranderingen in uw leven.
 • pijn. U heeft de neiging de pijn uit de weg te gaan. Omdat u de pijnsignalen negeert, ontwikkelt u structurele overbelastingsklachten. U (her)kent uw eigen grenzen niet meer. Hierdoor herstelt uw letsel niet goed, hetgeen in zeldzame gevallen kan leiden tot een totale ontregeling van de natuurlijke herstelmechanismen van uw lichaam.
 • u ervaart interacties met uw medemensen als moeilijk. U weet niet goed hoe u uw grenzen aan moet/kunt geven. Omdat u niet uzelf kunt zijn, verlopen contacten stroef. U durft geen slechtnieuws gesprekken aan of deze lopen steeds weer uit te hand.
 • emoties zitten u in de weg. U snapt wel waarom u zich verdrietig voelt, u kunt alles goed beredeneren maar u weet niet wat u met dat verdriet aan moet. U weet niet hoe u dit gevoel kunt ‘verwerken’.
 • u heeft ‘huidhonger’. Dierbaren uit uw nabije omgeving vallen weg waardoor u vereenzaamt. Het is niet meer zo vanzelfsprekend aangeraakt te worden, terwijl lichamelijk contact uw gemoed snel gerust stelt en bevestigt.
 • u heeft moeite in het hier en nu te blijven. U bent alsmaar aan het fantaseren over de toekomst of u dwaalt af naar het verleden waardoor er niets uit uw handen komt. De signalen van uw lichaam dringen niet tot u door.
 • u loopt vast in uw werk. U wilt wat anders, maar weet nog niet zo goed wat. Vanuit uw gemoed merkt u dat er wat moet veranderen maar dit is nog niet helder en concreet, u bent nog zoekende.
 • u heeft één of meerdere indrukwekkende gebeurtenissen meegemaakt waar u zich niet overheen kunt zetten. U lijkt in cirkels te blijven lopen; het lukt niet om deze gebeurtenissen achter u te laten.
 • u heeft een hersenbloeding gehad en de aangedane zijde voelt nog steeds niet vertrouwd. Het voelt koud en levenloos. Indrukken aan die zijde komen harder binnen, het lukt niet meer u af te sluiten voor teveel prikkels.

Haptotherapie kan u helpen weer in contact te komen met uzelf, met uw gevoel.

Psychosomatische klachten, net als somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK), zijn klachten waarbij er op lichamelijk vlak geen of onvoldoende duidelijk oorzaken gevonden kunnen worden. Als haptotherapeute heb ik geleerd te kijken naar hoe iemand zich aanpast aan zijn omgeving. Ons lichaam kent een verscheidenheid aan aanpassingsmogelijkheden, maar te veel aanpassen kan tot klachten gaan leiden.
Bijvoorbeeld: iemand is al langere tijd angstig. Bij angst wordt onze adem stil en gaan we hoog ademen. Hierdoor ontstaat spanning in de nek- en schouderspieren, maar ook in de kaken en het middenrif. Als het middenrif zijn pompfunctie ter ondersteuning van bloedvaten en darmbewegingen vermindert, geeft dit klachten met afvoer van vocht en buikklachten. Als er spanning in het middenrif is, is het tevens moeilijker om bij ons innerlijk gevoel van o.a. zelfvertrouwen en zelfzekerheid te komen. Wat de overlevingsstrategie betreft, gaat de ene mens bij angst vechten, de ander vluchten en weer een ander verstarren. Ook deze basisreacties hebben hun invloed op ons lichaam. De eerste klachten zullen ontstaan in het systeem dat als eerste overbelast raakt.
De ene mens meldt zich met buikklachten bij de huisarts, de ander loopt al een tijd bij de fysiotherapeut zonder verbetering van de spanningsklachten van de nek en een derde persoon denkt dat hij een hartaanval heeft, wat later (gelukkig) een hyperventilatieaanval blijkt te zijn. En weer een andere persoon meldt zich bij de psycholoog i.v.m. gevoelens van onzekerheid en faalangst.

Als haptotherapeute heb ik verstand van voelen en emoties. Mijn basisopleiding als fysiotherapeute geeft me inzicht in het bewegen van de mens. De combinatie van beide opleidingen geeft me voldoende ‘werkmateriaal’ om mijn patiënten/cliënten handvatten te geven zodat we samen de kluwen aan klachten (SOLK dan wel psychosomatisch) kunnen ontrafelen.

HT-bij-welke-klachten

Patiëntenervaringen

 • “Ik kan niet ontspannen, ondanks ontspanningsoefeningen, het lukt echt niet.”
  Na de eerste sessie: “Ik ben nu echt ontspannen, ik was ervan overtuigd dat het mij nooit zou lukken.”
 • “Ik knap af op mijn werk. Ik moet geregeld slecht-nieuwsgesprekken voeren, dit kost mij steeds meer energie. Ik ben vaak moe.”
  Na 3 sessies: “Ik heb meer in de gaten waar ikzelf de mist in ga. Door in contact te blijven met mijn gesprekspartner in deze moeilijke gesprekken, merk ik dat ik minder in de strijd kom. De gesprekken verlopen nu ook anders.”
 • “Als mij iets dwars zat bleef ik rondjes in mezelf draaien. De haptonomie heeft me geleerd de onderliggende gevoelens te beleven. Hierdoor ging ik mezelf beter begrijpen en werd ik rustiger”.
 • “Ik blijf hyperventileren. Overdag kan ik de ademhalingsoefeningen toepassen en dan gaat het meestal goed maar ’s nachts in mijn slaap lukt dat niet en word ik benauwd wakker.” Na een aantal behandelingen: “Wat ik toen niet in de gaten had, was dat de nog niet verwerkte emoties het hyperventileren teweegbrachten. Door te durven deze emoties aan te gaan, begon mijn verwerkingsproces. Het hyperventileren werd vanzelf minder en ik heb er nu geen last meer van.”
 • “Ik had heel lang last van onzekere, agressieve, woede aanvallen. Kon moeilijk uitleggen wat ik voelde. Erg emotioneel. Opgesloten in mezelf. Sliep slecht, nare dromen en kon geen grenzen stellen.
  Door Haptonomie kon ik weer contact maken met mijn eigen gevoel en begon ik mezelf weer happy te voelen. Alles werd langzaam steeds beter en ik kon mezelf weer zijn bij mensen waar ik dat moeilijk kon. Zowel werk als privé ging het stukken beter. Mijn onzekerheid is stukken minder geworden, ik ben weer blij met mezelf en zie alles een stuk positiever. Ik ben erg blij dat ik dit heb mogen ervaren!”
 • “Ik heb veel geleerd door de Haptonomietherapie maar vooral heb ik geleerd om niet meer bang te zijn. Niet meer bang zijn voor ziekte, voor het leven, voor mezelf en voor anderen. Ik heb geleerd dat veel negatieve gevoelens die me vroeger uren- of dagenlang bezighielden actief doorvoeld, doorleefd kunnen worden en daardoor een plek krijgen maar mijn leven niet meer beheersen. Ik ben veranderd van een melancholisch in een positief, actief en sterk mens en daar ben ik heel dankbaar voor.”
 • Hieronder ziet u een foto van een kunstwerk gemaakt van glas. De opdracht aan de kunstenaar was: “kun je mij in beeld laten zien hoe jij dat haptonomie beleefd hebt?”
HT-patientervaringen-onder

Behandeling

De eerste behandeling begint met een intakegesprek. Dit bestaat uit verwerken van administratieve gegevens en vragen zoals: wat is uw hulpvraag?, welke klachten heeft u?, wat verwacht u van de behandelingen? Afhankelijk van hoe dit verloopt, wordt begonnen met de eerste sessie.

In het prille begin van het behandeltraject (de eerste 2 à 3 sessies) zal begonnen worden met hoe gevoel werkt, wat u zelf kunt aanspreken en hoe dat te ‘doen’. Tijdens de sessies wordt specifiek ingegaan op de vraagstelling en/of de probleemstelling waarvoor u een afspraak heeft gemaakt. Op een concrete wijze gaat u ervaren hoe u (weer) over uw (ge)voels eigenschappen kunt gaan beschikken en wat dat bij u teweegbrengt. Binnen de haptotherapie staat zelf ervaren en beleven op de voorgrond. Ook wordt u aangemoedigd ander gedrag te oefenen. Daarnaast zijn er regelmatig momenten van evaluatie. Indien wenselijk wordt er aan het einde van het traject een eindrapportage gemaakt voor u zelf en/of uw verwijzer.

De ervaring leert dat u al na de eerste sessies een verlichting van uw klachten zult ervaren. Zoals beter ontspannen, zich rustiger voelen, makkelijker in slaap komen.

HT-behandeling-onder

Kosten en vergoeding

De consulten voor haptotherapie worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering.
Wilt u weten hoeveel u vergoed krijgt:

 • kijk in uw polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering onder het kopje alternatieve gezondheidszorg. Uitzondering is bij VGZ; daar valt haptotherapie onder beweegzorg.
 • bel met uw zorgverzekeraar. Zij kan u meteen vertellen hoeveel u nog vergoed krijgt dit jaar.
 • of klik hier.

Hieronder noem ik nog enkele gegevens waar de zorgverzekeraar naar zou kunnen vragen:
Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Haptotherapeuten, de VVH. Mijn aansluitnummer is 702.
Mijn AGB zorgverlenerscode is 90037541;  die van de praktijk is 90(0)16156.
Het kamer van koophandel registratienummer is 08205790.

Een consult duurt 45-50 minuten. Wilt u weten hoeveel een consult kost en/of heeft u nog vragen dan kunt u:
1) mailen naar
2) bellen met 06-54740070

Let er op dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgemeld, wel in rekening worden gebracht.

HT-kosten-en-vergoeding-onder